HomeDe Vellert

De Vellert

Voormalige vuilstortplaats wordt straks bijzonder park

Vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om de voormalige vuilstortplaats de Vellert aan de Vellertdijk compleet te saneren en om te vormen tot een volwaardig park met verschillende gebruiksmogelijkheden voor de nieuwste wijk Zuidbroek.

In het bestemmingsplan voor Zuidbroek maakt de Vellert deel uit van de groenstructuur met een aantal recreatieve functies voor de wijk. "De heuvel van in totaal zo'n zeven hectare wordt daarvoor onder andere opgehoogd tot twintig meter als een beeldbepalend landschapselement in de wijk. Voor Apeldoornse begrippen een heel bijzonder park."

Aan het woord landschapsarchitect Linda Hooijer van de gemeentelijke afdeling Groen, die stelt dat de Vellert straks heel herkenbaar wordt in de wijk. "Aan de ene kant wordt het een buurtpark, maar het heeft ook een bovenwijkse functie, want de mogelijkheden om er te wandelen, spelen en recreëren zijn legio. Daarnaast heeft de heuvel de functie van visuele en geluidsbuffer tussen de woningen en een deel van bedrijvenpark Apeldoorn-Noord. Een fraaie groene schakering tussen de woonblokken en het maaiveld, met ook nog trapveldjes en speelvoorzieningen."

Om de voormalige vuilstortplaats om te vormen tot een volwaardig park vindt er eerst een complete sanering plaats. Het geheel wordt ingepakt volgens de zogenaamde IBC-methode, dat staat voor isoleren, beheren en controleren. In het verleden is deze methode ook toegepast bij het Kanaalpark in de Maten. Ook daar is een vroegere vuilstort gesaneerd en als groen verblijfsgebied in gebruik genomen.

"De Vellert is nu een bult met bomen, die daar zijn geplant", zegt Linda Hooijer. "Die moeten eraf. Deze bomen behouden was vanwege de sanering technisch niet mogelijk. Maar er komt straks een prachtig nieuw bos op de heuvel, met inheemse soorten als meidoorn, berk, hazelaar en krentenbomen. Van de zeven hectare komt wel ongeveer de helft weer terug in bosvorm."

Nieuwe natuur terug

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de sanering van de Vellert in volle gang. Inmiddels is de kapvergunning voor de bestaande bomen verleend. Het saneringsplan is bij de provincie ingediend. De beschikking daarvoor wordt in oktober verwacht. Linda Hooijer: "Komende maand wordt er eerst gekapt. De op de bult aanwezige padden en dassen zijn afgevangen en verplaatst. Na de sanering gaan we de heuvel ophogen van zo'n zes tot twintig meter, daarvoor halen we de grond van de randen af. We hebben nu een voorlopig ontwerp voor de nieuwe Vellert. We doen dat samen met landschapsarchitect Rob van Dijk uit Amsterdam. Daarnaast hebben we met een klankbordgroep over de invulling van het park gebrainstormd. Partijen als onder andere de wijkraad Zevenhuizen, de Dierenbescherming en het IVN zijn daarin vertegenwoordigd. Iedereen is heel positief en enthousiast naar de toekomst. Er komen op die plek geen woningen en er komt nieuwe natuur terug."

Linda Hooijer spreekt ook begeesterd over het ontwerp van het park. "De padden komen straks ook weer terug. Daarnaast kent de heuvel drie vlakken. Aan de zuidkant komt een grote helling. Schitterend voor de kinderen. Heerlijk avontuurlijk spelen. En aan de noord- en westkant wordt het geheel bedekt met bos. Deze drie vlakken hebben we ontworpen vanuit een uitkijkpunt bovenop de heuvel. Er komen paden die door het bos omhoog gaan. Deze worden verspringend gelegd, met steeds een plateautje ertussen als rustpunten. Ook de contouren van het park willen we wat laten verspringen. Verder komen er ook aparte uitlaatplaatsen voor honden. We zijn momenteel nog bezig aan de verdere uitwerking, maar zeker is dat het ongekend wordt voor een woonwijk. Deze mogelijkheid gaan we optimaal benutten."
 

 (Bron: Gemeente Apeldoorn)

Website ontwerp door 4U Online Media B.V.