HomeNieuwsHerziening aansluiting wegen Zuidbroek-Zevenhuizen

Herziening aansluiting wegen Zuidbroek-Zevenhuizen

Op het collegevoorstel van juni dit jaar komen wijzigingen in de maatregelen voor de aansluiting van de wijk Zuidbroek op de wijk Zevenhuizen. De veranderingen zijn voorgesteld in een motie van de gemeenteraad van juli 2009. Het gaat om het openhouden van de Operettestraat voor het autoverkeer tussen beide wijken.

Het volgen van de raadsmotie betekent een aanpassing van het eerder genomen collegebesluit over deze aansluiting. Over het onderwerp is lang en uitgebreid gesproken, zowel met bewoners in Zuidbroek en Zevenhuizen als met de gemeenteraad. 

Maatregelen
Om de veiligheid van het verkeer te bevorderen in de Operettestraat treft de gemeente snelheidsremmende maatregelen. Gedacht wordt aan verkeersdrempels en/of kruispuntplateaus. 

Ook is het straks niet meer mogelijk af te slaan op de kruisingen Laan van de Charleston –Calypsostraat en Laan van de Charleston – Nijbroekseweg. Het verkeer tussenZevenhuizen en het bedrijventerrein wordt daardoor ontmoedigd. 

Verkeersbesluit en bezwaarmogelijkheden
Deze nieuwe maatregelen worden uitgewerkt in een verkeersbesluit dat rond de jaarwisseling in de gemeentepagina’s in het Apeldoorns Stadsblad en op de website van de gemeente Apeldoorn wordt gepubliceerd. Bezwaar maken tegen de voorgestelde wijzigingen is mogelijk binnen zes weken na publicatie. 

Website ontwerp door 4U Online Media B.V.