HomeNieuwsNieuw zwembad voor Noord-Apeldoorn

Nieuw zwembad voor Noord-Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders ontwikkelt plannen om in Apeldoorn-Noord een nieuw zwembad te realiseren ter vervanging van het Sportfondsenbad en De Sprenkelaar. Hierdoor ontstaan er twee moderne zwembaden: Malkander voor Zuid-Apeldoorn en het nieuwe bad voor Noord-Apeldoorn.

De keuze voor nieuwbouw komt voort uit de matige technische kwaliteit van het Sportfondsenbad en De Sprenkelaar. Daarnaast geeft nieuwbouw de mogelijkheid om ook nieuwe faciliteiten aan het aanbod toe te voegen. Een belangrijke voorziening hierbij is de realisatie van een doelgroepenbassin+ dat met warmer water en onderdelen als een beweegbare bodem zwemmen beter bereikbaar maakt voor onder meer ouderen of mensen met een lichamelijke beperking. 

Het is de insteek het nieuwe zwembad te bouwen direct naast de huidige De Sprenkelaar omdat deze locatie (aan de ring) goed bereikbaar is. Door het zwembad naast het huidige bad te realiseren kan De Sprenkelaar gedurende de bouwperiode gewoon in bedrijf blijven. De gemeente wil dat de huidige functies op deze plek (waaronder het Cruyff-court) gedurende en na de bouw een plek houden in het gebied. Ook wil zij de omwonenden betrekken bij de exacte invulling. Het Natuurhuis (dat haar nieuwbouw heeft bij Berg en Bos) zal gesloopt worden om ruimte te maken voor de nieuwe functies. 

Met de keuze voor deze locatie wordt voorgesteld in Haven-centrum geen zwembad te realiseren, mede gelet op de hogere kosten aldaar. Het voorstel voor twee baden kan budgettair neutraal gerealiseerd worden ten opzichte van de huidige faciliteiten. 

Het is het voornemen het nieuwe zwembad te laten exploiteren door Accres, mede gelet op hun ervaring met Malkander. Het personeel van het Sportfondsenbad en de Sprenkelaar zal voor een belangrijk deel overgaan naar het nieuwe bad. De gemeente is in overleg met Accres en De Sprenkelaar over de concrete afspraken op dit punt. De Sprenkelaar en het Sportfondsenbad blijven totdat het nieuwe bad geopend wordt gewoon open. In 2013 is naar verwachting de opening van het bad. Met de twee moderne baden is er voldoende capaciteit om in de vraag naar zwemwater te voorzien. 

De plannen zijn de afgelopen maanden besproken met onder meer De Sprenkelaar, Accres en de Sportraad. De plannen worden heden ook doorgesproken met belanghebbenden rondom de beoogde locatie voor de nieuwbouw. De voorstellen worden door het college in november aangeboden aan de gemeenteraad. 

Website ontwerp door 4U Online Media B.V.