HomeNieuwsPlannen klaar voor stadsdeelhart Anklaar

Plannen klaar voor stadsdeelhart Anklaar

De afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt om de plannen voor een nieuw stadsdeelcentrum Anklaar verder uit te werken. Nu is het moment aangebroken dat de gemeenteraad van Apeldoorn en de betrokken ontwikkelaars beslissen of ze het plan gaan uitvoeren en worden de randvoorwaarden vastgelegd. Verantwoordelijk wethouder Hans Wegman: “We maken een enorme slag van winkelcentrum naar stadsdeelhart: een gezellige plek waar inwoners van Zevenhuizen en Zuidbroek samenkomen. Ik ben er zó enthousiast over!”

Samenwerking

Apeldoorn werkt samen met ontwikkelaars MAB Development, Habion en de eigenaren van het Gezondheidscentrum Zevenhuizen aan het vernieuwen en fors uitbreiden van winkelcentrum Anklaar zodat het een aantrekkelijk stadsdeelcentrum wordt voor de bewoners van Zevenhuizen en Zuidbroek. Behalve een forse winkeluitbreiding, komen er een nieuw woonzorgcomplex, medische en zorgvoorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen zoals een bibliotheek en extra woningen. Bij de herontwikkeling van het winkelcentrum speelt naast MAB Development ook Ten Brinke Groep uit Varsseveld een rol.   

Planning

Het duurt nog een hele tijd eer er gewinkeld kan worden in het nieuwe Anklaar. Nu wordt er beslist of het plan doorgaat. Vervolgens volgen er procedures zoals de bestemmingsplanprocedure. Daarna kan de schop de grond in bij een aantal deelgebieden en voor het maken van het tijdelijke winkelcentrum. De verwachting is dat de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en van het gezondheidscentrum in de tweede helft van 2011 van start gaat. Volgens planning is het nieuwe winkelcentrum in 2015 klaar. 

Investeringen

Er is een gemeentelijke investering nodig van circa 13 miljoen euro onder meer voor het realiseren van een parkeergarage. Daar staat een investering van 200 tot 250 miljoen tegenover van de ontwikkelaars MAB Development, Habion en van het Gezondheidscentrum Zevenhuizen.

Politieke markt

De plannen zijn op 4 februari aan de Politiek Markt toegelicht. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 11 februari het raadsvoorstel bespreken waarna op 18 februari hierover besloten kan worden. 

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 9 februari is er een informatiebijeenkomst. Bewoners en belanghebbenden worden dan geïnformeerd over het Masterplan Stadsdeelhart Anklaar, het proces en de planning. De bijeenkomst is om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Theresiakerk, Haagwinde 91 te Apeldoorn.

Website ontwerp door 4U Online Media B.V.