HomeScholen

Scholen

In het Kristal wordt een vleugelschool ontwikkeld met daarin speciaal onderwijs en basisonderwijs. De twee basisscholen zijn De Vliegenier (openbaar) en Het Anker (protestants-christelijk), gezamenlijk goed voor 430 leerlingen.

De huisvesting van de basisscholen is ter vervanging van de bestaande scholen in het noordelijk deel van Zevenhuizen. Daarnaast wordt in het Kristal een expertisecentrum voor speciaal onderwijs gerealiseerd voor ongeveer 380 leerlingen.

In dit regionaal expertisecentrum (REC) werken instellingen op het gebied van dagbesteding voor (meervoudig) gehandicapte kinderen, zorgonderwijs en revalidatie samen om de kinderen voor te bereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij. Hierbij zijn verschillende instellingen betrokken.

(Bron: Gemeente Apeldoorn)

Website ontwerp door 4U Online Media B.V.