HomeVerkeer

Verkeer

Zuidbroek is voor het autoverkeer verdeeld in drie sectoren; noord, midden en zuid. Voor alle sectoren geldt dat het om 30 km-wegen gaat.

Het bedrijvenpark, het Rooster en het Mozaïek maken deel uit van de sector noord. In deze sector zijn twee aansluitingen op de Oost-Veluweweg opgenomen. Dit gebied is via de As van Anklaar aangesloten op het wijkcentrum in Zevenhuizen. De as van Anklaar vormt de verbindingsroute tussen het noordelijk deel van Zuidbroek en de voorzieningen bij stadsdeelhart Anklaar.

Van de As van Anklaar is het gedeelte tussen de (verlengde) Laan van de Dierenriem en de Anklaarseweg alleen toegankelijk voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. De sectoren midden en zuid liggen in de Wellen, waarvan de eerste wordt ontsloten via de Terwoldseweg en de tweede via de Deventerstraat. Langs een paar drukkere wegen zijn de fietspaden vrij liggend, voor het merendeel maken de fietsers en gemotoriseerd verkeer gebruik van dezelfde rijbaan.

(Bron: Gemeente Apeldoorn)

Website ontwerp door 4U Online Media B.V.