HomeVoorzieningen

Voorzieningen

Kristal

In het Kristal zijn diverse maatschappelijke voorzieningen. Het onderwijs vormt daarbij één van de belangrijkste onderdelen. Andere voorzieningen zijn detailhandel, kinderopvang en gezondheidszorg. Daarnaast zijn er zorgappartementen gerealiseerd in het Kristal.

Kinderopvang

De voorzieningen voor kinderopvang worden voor een belangrijk deel gecombineerd met de onderwijsvoorzieningen in Zuidbroek. Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang worden centraal gesitueerd, zodat het in combinatie met het basisonderwijs uit kan groeien tot een brede school.

Gezondheidszorg

Op 2 februari 2004 heeft het college van B&W besloten om te vernieuwen medisch centrum in stadsdeelhart Anklaar ook te laten functioneren voor de inwoners van Zuidbroek. Wel zal er in het Kristal gezondheidszorg in combinatie met de te ontwikkelen zorgappartementen worden gerealiseerd. 

Zorgappartementen 

In het woningbouwprogramma voor Zuidbroek zijn 100 zorgappartementen opgenomen in het Kristal. In het ontwerp van het Kristal is rekening gehouden met een afgestemd aanbod van wonen, welzijn en zorg.

(Bron: Gemeente Apeldoorn)

Website ontwerp door 4U Online Media B.V.